Správa reklamních kampaní na Facebooku a Instagramu

Při správě kampaní na sociálních sítích se soustředím na to, aby kampaně vaší firmě přinesly to nejdůležitější – nové zákazníky, objednávky, nákupy (či další konverze pro vaši společnost žádoucí), a to za co nejnižší vydanou částku a samosebou s nejvyšší návratností investic.

 

Co je pro správné nastavení kampaní důležité?

V rámci tvorby kampaní na sociálních sítích pracuji s balíkem více či méně důležitých informací a úplně každou kampaň nastavuji na míru firmě, dané situaci i konkrétním požadavkům.

Aby kampaně přinášely kýžené výsledky, je z mé strany nezbytná vynikající orientace ve vyhodnocování důležitosti informací pro daný účel. V překladu to znamená, že u nastavování kampaní musím vědět na co kliknout, kterou možnost vybrat a jaké nastavení je pro vaši společnost a pro splnění obchodního cíle relevantní.

 

Jak při tvorbě reklamy na sociálních sítích postupuji?

Mezi faktory, které při nastavování kampaní pokládám na pomyslnou misku vah, patří účel kampaně úzce související s definovaným cílem, umístění, tedy na kterých platformách se budou reklamy lidem zobrazovat, zájmy, potřeby, velikost publika a rovněž ostatní dostupné demografické údaje – např. lokalizace vaší cílovky.

Významnou roli pro úspěšnost kampaní hraje budget, který budete chtít denně či dlouhodobě do kampaní investovat a určitě nemusím zdůrazňovat, že správně zvolená forma komunikace, kreativy, vizuály, fotky, videa a také jazyk, kterému vaše cílová skupina dobře porozumí, patří při zadávání úspěšných kampaní a reklam mezi nejzásadnější.

 

Kampaně optimalizuji tak, aby generovaly výsledky a byly ziskové

Vyplývá z toho, že nastavení ziskových kampaní je hotovou alchymií a jejich úspěch spočívá nejen v jedinečném nastavení, což se mi díky mnohaletým zkušenostem a schopnosti naladit se na cílovou skupinu dobře daří, ale také v kontinuální péči a optimalizaci.

Tím samosebou neslibuji, že lusknutím prstu díky dobře nastaveným kampaním zbohatnete. Slibuji však, že k procesu vašeho růstu pomocí kampaní na sociálních sítích budu přistupovat seriózně, logicky, profesionálně a kreativně. Na cestě za úspěchem (vašim a tím i mým) vás budu – jako člen týmu – zodpovědně a nadšeně doprovázet.

Věřím, že všichni budeme spokojeni. Výsledek mé práce je ten, že jsem spokojena já, protože jsou spokojeny společnosti, s nimiž dlouhodobě spolupracuji, a kterým se díky mé pomoci daří růst. Věřím proto, že budete spokojeni i vy.

Výsledek mé práce je ten, že jsem spokojena já, protože jsou spokojeny společnosti, s nimiž dlouhodobě spolupracuji, a kterým se díky mé pomoci daří růst. Věřím proto, že budete spokojeni i vy.