Správa reklamních kampaní na Facebooku a Instagramu

Pokud už investujete drahocenný čas, energii a peníze do tvorby obsahu, reklama je nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem, jak doručit obsah k lidem, kteří „nakoupí“. Díky reklamě na sociálních sítích poroste vaše komunita, zvýšíte počet relevantních sledujících a fanoušků. Díky preciznímu cílení a přitažlivému obsahu je možné podstatně urychlit jejich rozhodovací proces.

Při správě kampaní na sociálních sítích se vždy soustředím na to, aby kampaně přinášely to nejdůležitější – nové zákazníky, objednávky, nákupy (případně jiné žádoucí konverze), a to za co nejnižší vydanou částku a s nejvyšší návratností investic.

Jak naši spolupráci zahájíme?

Setkáme se. Nejčastěji telefonicky či on-line přes monitor. Velmi ráda se s vámi poznám osobně někde u kávy v Ostravě. Na schůzce se budu hodně vyptávat, hodně poslouchat, zajímat se o vaše podnikání, probereme vaše cíle, představy, přání, podmínky. Aby toho nebylo málo, následně vám pošlu k vyplnění poměrně obsáhlý formulář, tzv. Brief. Na základě zjištěných údajů připravím návrh strategie a dostanete jej spolu s předběžnou kalkulací. V případě, že si plácneme, nasdílíte mi přístupy a veškeré materiály, které máte k dispozici (podklady, fotky, vide, tabulky, informace o produktech…), načež se vrhnu do práce.

Co je pro správné nastavení kampaní důležité?

Jedinečné nastavení kampaní jsou hotovou alchymií. Jejich úspěch spočívá nejen ve správném naklikání, ale i v trvalé péči. Spuštěné reklamy je nutné pravidelně kontrolovat, evidovat a vyhodnocovat jejich výkon a úspěšnost. Vytěžená data slouží k lepšímu pochopení publika.

Při tvorbě inzerce je důležitý dobře zvolený účel kampaně úzce související s definovaným cílem a významnou roli hraje budget, který budete chtít denně či dlouhodobě do kampaní investovat. Určitě nemusím zdůrazňovat, že správně zvolená forma komunikace, kreativy, vizuály, fotky, videa a rovněž jazyk, kterému vaše cílová skupina porozumí, patří při zadávání úspěšných kampaní a reklam mezi nejzásadnější.

Kampaně optimalizuji tak, aby generovaly výsledky a byly ziskové

Tímto rozhodně neslibuji, že lusknutím prstu zbohatnete. Slibuji však, že k procesu růstu vašeho Brandu budu přistupovat systematicky, zkušeně, seriózně, logicky, profesionálně a kreativně a na cestě za úspěchem (vašim a tím i mým) vás bude, jako člen týmu, zodpovědně a zapáleně doprovázet.